CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?

CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?
CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?

Stres je pocit fyzického nebo emocionálního napětí. Může mít původ v jakékoli myšlence nebo události, která v člověku vyvolává pocit frustrace, zlosti nebo nervozity. Stres je reakcí těla na problém nebo výzvu. V krátkých intervalech může být stres pozitivní, například když člověku pomůže vyhnout se nebezpečí nebo splnit termín. Pokud však stres přetrvává delší dobu, může poškodit zdraví.

Stres se může projevit i na kůži v podobě vyrážek a kopřivky, uvádí Americký institut pro stres (AIS) (1). Stres není totéž co úzkost. Zatímco existující stresující faktor nebo stresor způsobuje stres, úzkost je stres, který pokračuje i poté, co stresor pomine (2).

Oproti tomu posttraumatická stresová porucha (PTSD) je duševní stav vyvolaný děsivou událostí, kterou člověk buď zažil, nebo jí byl svědkem. Příznaky posttraumatické stresové poruchy mohou zahrnovat vzpomínky, noční můry, silnou úzkost a nekontrolovatelné myšlenky na událost.

CBD na stres

Studie prokázaly, že CBD může pomoci snížit stres. Výzkumníci studie z roku 2019 publikované v časopise Brazilian Journal of Psychiatry zjistili, že protiúzkostný účinek CBD může pomoci snížit reakci na stresující faktory prostředí (3). Studie publikovaná v časopise Frontiers in Immunology Journal prokázala, že CBD je potenciálním prostředkem proti depresi spojené se stresem (4).

Doktorka Esther Blessingová z Newyorské univerzity vedla v roce 2015 skupinu výzkumníků a zkoumala přínos CBD při pomoci s úzkostí. Jejich přehled 49 studií přinesl slibné výsledky (5). Blessingová dodala, že výsledky jsou podpořeny experimentálními poznatky u lidí, z nichž rovněž vyplývá, že CBD má minimální sedativní účinky a vynikající bezpečnostní profil.

CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?
CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?

CBD na posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD)

Bylo prokázáno, že CBD má potenciální přínosy při léčbě PTSD. Výzkum z roku 2019 publikovaný v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine naznačil, že CBD může mít příznivý vliv na pokusné zvířecí pacienty s PTSD (6). Autoři se domnívají, že tento účinek je pravděpodobně způsoben působením CBD na endokanabinoidní systém (ECS).

ECS hraje zásadní roli v regulaci emočního chování a je nezbytný pro synaptické procesy, které určují učení a emoční reakce, zejména ty, které souvisejí s potenciálně traumatickými zážitky (7).

Vědci dospěli k závěru, že CBD vedle běžné psychiatrické péče bylo spojeno se snížením symptomů PTSD u dospělých osob s PTSD. Ukázalo se, že CBD přináší úlevu i u dalších osob, které jako příznak své PTSD uváděly časté noční můry. Kazuistika z roku 2016 v časopise The Permanente Journal zaznamenala účinnost CBD oleje při úzkosti a nespavosti jako součásti posttraumatické stresové poruchy (PTSD) (8).

Studie z roku 2018 publikovaná v časopise Frontiers in Immunology Journal prokázala, že CBD je potenciálním pomocníkem na depresi (9). Vědci ve studii zkoumali experimentální a klinické využití CBD a zjistili, že vykazuje protiúzkostné, antiepileptické a antipsychotické vlastnosti, které by mohly pomoci snížit depresi spojenou se stresem.

Endokanabinoidní systém

ECS hraje v lidském těle zásadní roli díky své schopnosti udržovat homeostázu neboli stav rovnováhy, jak vysvětluje výzkum z roku 2018 zveřejněný v časopise Journal of Young Investigators (10). Anandamid, nazývaný také molekula blaženosti, je neurotransmiter, který je součástí ECS.

Zvýšená produkce anandamidu v mozku může pomoci chránit před účinky PTSD. Podle studie z roku 2019 publikované v časopise Journal of Neuroscience (11) anandamid také snižuje behaviorální projevy úzkosti a strachu.

CBD oleje na stres: pomohou se stresem a PTSD?
1.) AIS. (2019, Dec 26). What to Do When Stress Gives You Hives. Retrieved from https://www.stress.org/what-to-do-when-stress-gives-you-hives.
2.) MedlinePlus. (2020, April 9). Stress and your health. Retrieved from https://medlineplus.gov/ency/article/003211.htm.
3.) Linares IM, Zuardi AW, Pereira LC, et al. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Braz J Psychiatry. 2019;41(1):9–14. DOI:10.1590/1516-4446-2017-0015.
4.) Crippa JA, Guimarães FS, Campos AC, Zuardi AW. Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age. Front Immunol. 2018;9:2009. Published 2018 Sep 21. DOI:10.3389/fimmu.2018.02009.
5.) Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825–836. DOI: 10.1007/s13311-015-0387-1.
6.) Elms L, Shannon S, Hughes S, Lewis N. Cannabidiol in the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder: A Case Series. J Altern Complement Med. 2019;25(4):392–397. DOI:10.1089/acm.2018.0437.
7.) Castillo P. E., Younts T. J., Chávez A. E., Hashimotodani Y. (2012). Endocannabinoid signaling and synaptic function. Neuron 76 70–81. 10.1016/j.neuron.2012.09.020; Riebe C. J., Pamplona F., Kamprath K., Wotjak C. T., Wotjak C. T. (2012). Fear relief—toward a new conceptual frame work and what endocannabinoids gotta do with it. Neuroscience 204 159–185. 10.1016/j.neuroscience.2011.11.057.
8.) Shannon S, Opila-Lehman J. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. Perm J. 2016;20(4):16-005. DOI:10.7812/TPP/16-005.
9.) Crippa JA, Guimarães FS, Campos AC, Zuardi AW. Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age. Front Immunol. 2018;9:2009. Published 2018 Sep 21. DOI:10.3389/fimmu.2018.02009.
10.) Sallaberry, C. and Astern, L. The Endocannabinoid System, Our Universal Regulator. Retrieved from https://www.jyi.org/2018-june/2018/6/1/the-endocannabinoid-system-our-universal-regulator.
11.) Morena M., Aukema, R., […], and Hill M. Upregulation of Anandamide Hydrolysis in the Basolateral Complex of Amygdala Reduces Fear Memory Expression and Indices of Stress and Anxiety. Journal of Neuroscience 13 February 2019, 39 (7) 1275-1292; DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2251-18.2018.
 
Nákupní košík
0
Košík
Přejít nahoru