Úzkost a posttraumatická porucha. Dokáže je CBD zmírnit?

Úzkost a posttraumatická porucha. Dokáže je CBD zmírnit?
Úzkost a posttraumatická porucha. Dokáže je CBD zmírnit?

Pomáhá CBD na úzkosti?

Úzkost i nervozita. Může tu CBD napomoci? Zdá se, že vědci vědí, proč jej tak podrobně zkoumají. V roce 2020 vědci testovali účinky CBD oleje v různých dávkách u 397 pacientů s různými onemocněními. Účastníci se symptomy souvisejícími s duševním zdravím zaznamenali výrazné zlepšení úzkosti a deprese a také schopnosti dokončit své obvyklé aktivity.

Nervozita před vystoupením

V roce 2018 vědci zkoumali vliv CBD na nervozitu a úzkost spojenou s veřejným vystoupením. Mužům podali dávku 300mg CBD hodinu a půl před simulovaným testem veřejného projevu, což byla dávka, která stačila k výraznému snížení úzkosti u testovaných. Součástí studie byly i další skupinky mužů – ti, co dostávali placebo nebo ti s dávkou 600mg. Zde, světe div se, nebyl přínos tak znatelný jako v případě dávkování 300mg.

Další studie z roku 2019 testovala CBD v mnohem nižších dávkách než většina jiných klinických studií – někteří účastníci konzumovali 25 miligramů denně, zatímco jiní konzumovali 50 miligramů nebo 75 miligramů denně. Proč nižší dávky? Vědci předpokládali, že vysoká koncentrace CBD je pro řadu lidí finančně náročná a nestala by se tak běžnou součástí každodenního života. Svůj experiment tak zkusili s nižším dávkováním a nízké dávky se překvapivě ukázaly jako dostatečně účinné. Úzkost se u většiny účastníků během prvního měsíce skutečně snížila a zůstala nízká. Kvalita spánku se také zlepšila, i když kolísala více než úzkost. Pouze tři pacienti hlásili vedlejší účinky.

I když nejde o rozsáhlé studie, výsledky ukazují, že CBD může  napomáhat běžnému stresu, kterému jsme vystaveni nejen při veřejném vystoupení, nýbrž i při běžném fungování. V době, kdy tlak na produktivitu a výkon se neustále zvyšuje, tak může CBD pomoci při zvládání uzávěrek či při prezentacích klientům.

CBD na stres

Studie prokázaly, že CBD může pomoci snížit stres. Výzkumníci studie z roku 2019 publikované v časopise Brazilian Journal of Psychiatry zjistili, že protiúzkostný účinek CBD může pomoci snížit reakci na stresující faktory prostředí (3). Studie publikovaná v časopise Frontiers in Immunology Journal prokázala, že CBD je potenciálním prostředkem proti depresi spojené se stresem (4).

Doktorka Esther Blessingová z Newyorské univerzity vedla v roce 2015 skupinu výzkumníků a zkoumala přínos CBD při pomoci s úzkostí. Jejich přehled 49 studií přinesl slibné výsledky (5). Blessingová dodala, že výsledky jsou podpořeny experimentálními poznatky u lidí, z nichž rovněž vyplývá, že CBD má minimální sedativní účinky a vynikající bezpečnostní profil.

Posttraumatická stresová porucha

Dosud jsme mluvili spíše o běžné pracovní zátěži a nervozitě, jak si však CBD vede v případech jako je posttraumatická stresová porucha či sociální úzkostná porucha?

Malá studie z roku 2019 na 11 pacientech zjistila, že při podávání CBD spolu s rutinní psychiatrickou péčí se snížila závažnost symptomů posttraumatické stresové poruchy u pacientů.

Jiné studie naznačují, že CBD může snížit příznaky posttraumatické stresové poruchy, když je konzumováno s THC. Když se tyto dvě sloučeniny dají dohromady, tak THC zesiluje účinky CBD, zatímco CBD zmírňuje účinky THC, což má  – jak studie uvádí – za následek komplexnější zážitek. Jiné studie zase ukazují, že CBD může zesílit účinky expoziční terapie při kognitivně behaviorální terapii.

Podobně mluví i několik dalších studií, které tvrdí, že CBD může pomoci zmírnit příznaky posstraumatické stresové poruchy včetně špatného spaní, nočních můr či přehrávání si negativních vzpomínek a traumat z minulosti. Tyto studie zkoumaly CBD jako samostatnou léčbu i jako podpůrný prostředek k léčbě tradiční (tzn. medikaci a terapiím).

Sociální úzkost

CBD se rovněž zkoumá i u dalších forem úzkostí, jako je například sociální úzkost a s ní spojenou nespavost. Tuhle problematiku zkoumali vědci už v roce 2011, kdy účastníkům studie se sociální úzkostí podali 400mg CBD a placebo lék. Ti, kteří dostávali CBD, udávali nižší míru úzkosti.

 

Úzkost a posttraumatická porucha. Dokáže je CBD zmírnit?
Úzkost a posttraumatická porucha. Dokáže je CBD zmírnit?
Zdroj:
https://www.forbes.com/health/body/cbd-for-anxiety/
https://www.healthline.com/health/cbd-for-anxiety#how-to-buy-cbd-oil
3.) Linares IM, Zuardi AW, Pereira LC, et al. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Braz J Psychiatry. 2019;41(1):9–14. DOI:10.1590/1516-4446-2017-0015.
4.) Crippa JA, Guimarães FS, Campos AC, Zuardi AW. Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age. Front Immunol. 2018;9:2009. Published 2018 Sep 21. DOI:10.3389/fimmu.2018.02009.
5.) Blessing EM, Steenkamp MM, Manzanares J, Marmar CR. Cannabidiol as a potential treatment for anxiety disorders. Neurotherapeutics. 2015;12(4):825–836. DOI: 10.1007/s13311-015-0387-1
Nákupní košík
0
Košík
Přejít nahoru